Kära gäster och kompisar, trycket på oss är stort, och vår ambitionsnivå ännu högre!

Alla stammissar vet att det brukar stå en massa mer mumsigt på denna sidan.

Vi vill att alla som kommer till oss har det riktigt gott, så därför har jag valt att korta ner vår meny

så alla ska kunna bli nöjda, trots förväntningar ifrån er sida.

Jag vill å personalens vägnar skicka alla soliga hälsningar, och ifrån mig får ni stora kramen!

Lilla Sjötorparna!